Vraag en Antwoord 

1. Behoren Foxskids Villa Reyntje en Stichting Reyntje tot dezelfde organisatie?
Nee, Foxkids Villa Reyntje is een particulier kinderdagverblijf dat ingericht is voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar en biedt professionele kinderopvang aan. 
Stichting Reyntje huurt de accommodatie inclusief een professionele leidster als onderdak voor 
de speelmiddagen. Tevens vallen de kinderen zo ook onder de verzekering van het kinderdagverblijf 
mocht er iets voorvallen. 

Foxkids Villa Reyntje staat achter het goede doel van Stichting Reyntje en wil de kinderen 
die een steuntje in de rug nodig hebben daarmee ondersteunen. 

2. Waarom is professionele begeleiding van de speelmiddagen noodzakelijk? 
De kinderen vragen vanwege hun beperking extra aandacht in de breedste zin des woords. 
Deze verantwoordelijkheid kun je niet alleen laten dragen door vrijwilligers, maar vereist specifieke 
professionele begeleiding. 

3. Waarom is een speelmiddag bij Stichting Reyntje niet hetzelfde als een speelmiddag bij 
bijvoorbeeld de scouting of een sportvereniging?
 
De grootte van de groep wordt bepaald naargelang de beperking van de kinderen. 
Stichting Reyntje wil deze kinderen juist extra aandacht geven, zogenaamde quality time. 
Stichting Reyntje gaat voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. 

4. Hoeveel kost een speelmiddag van Stichting Reyntje? 
Voor het gebruik van de gehele Kindervilla Reyntje betaalt de Stichting een low budget bedrag 
van € 250.- Wij krijgen hiervoor de accommodatie met een professionele leidster, met salaris (7 uur). 
Wij gebruiken alle spellen en speelmaterialen binnen en buiten. De verzekering van de kinderen is 
inbegrepen.  
Voor knutselspulletjes, eten en drinken is een budget van € 50,-- gereserveerd.  
Totaal komen we dan uit op rond de € 300,-- 

5. Hoe worden de speelmiddagen van Stichting Reyntje gefinancierd?  
Reyntje is afhankelijk van donaties of sponsorgelden van bedrijven en particulieren, 
gelden van fondsen en of goede doelen van een vereniging. 
Bedragen groot of klein, het komt allemaal ten goede aan de speelmiddagen. 
Om een structurele financiŽle basis te hebben, heeft Stichting Reyntje De Club van Honderd opgericht. 

6. Mag je als donateur een speelmiddag meemaken? 
Zeer graag zelf en het liefst nog vůůr de donatie, zodat je kunt zien dat het geld goed wordt besteed. 
Ook al ben je geen donateur, dan ben je nog van harte welkom.