Doelgroep speelmiddagen 

De speelmiddagen van Stichting Reyntje worden gehouden voor kinderen uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen, die een steuntje in de rug nodig hebben. De meeste kinderen komen van het speciaal onderwijs en hebben wel vriendjes op school, maar die wonen meestal niet in hun dorp of wijk. In het weekend en na school is dikwijls de afstand een probleem om met elkaar te spelen.

Vaak worden deze kinderen niet opgenomen door de vrienden- groepen in hun dorp of wijk. Ze zijn dan meestal op zichzelf aangewezen. Zij hebben veelal geen vriendjes in de buurt, omdat zij bijvoorbeeld niet naar de plaatselijke basisschool gaan. Vaak vinden ze het moeilijk om zelf contact te leggen en raken in een sociaal isolement. 

Welke kinderen komen in aanmerking? 

We werken met kinderen uit de groepen 1 t/m 8.

Gastkinderen worden m.b.v. instellingen zoals de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) geselecteerd. Ook stichting Hulst voor Elkaar wil een signaalfunctie voor onze toekomstige gasten vervullen en zijn blij met deze extra service. 

Ook de ouders vinden het fijn dat hun kind onder begeleiding kan spelen en dat er structuur aan het spelen wordt gegeven. 

Positieve effecten 

Onze speel- en opfleurmiddagen leveren nu al een positieve bijdrage aan het leven van de deelnemende kinderen.

De resultaten die we teruggekoppeld krijgen van school en ouders zijn:

* de kinderen vertonen minder anti-sociaal gedrag dan voorheen;
* de kinderen zijn meer opgenomen in vriendengroepen op school en in hun dorp of wijk;
* de kinderen worden minder gepest of pesten zelf minder;
* de kinderen hebben betere schoolprestaties;
* de kinderen hebben minder schooluitval. 

Stichting Reyntje is trots op deze resultaten en het is enorme stimulans om ons werk voort te zetten.