Stichting Reyntje heeft als Missie

Kinderen, die een steuntje in de rug nodig hebben, samen te leren spelen in een zorgeloze omgeving. 

Stichting Reyntje constateert dat er kinderen zijn, die in sociaal opzicht tussen wal en schip vallen. Vaak gaat het om kinderen die speciaal onderwijs volgen. Doordat ze niet naar de plaatselijke school gaan, hebben ze moeite om vriendjes in hun wijk of dorp te vinden. Soms zijn de sociale vaardigheden van deze kinderen beperkt, wat de acceptatie in een groep nog lastiger maakt. Ook kunnen de ouders het zich vaak niet veroorloven hun kind op een (sport-)club te laten gaan.

Deze kinderen zorgeloos laten spelen in een groep. Dat is waar Stichting Reyntje zich sterk voor wil maken. Binnen Oost-Zeeuws-Vlaanderen wil Stichting Reyntje kinderen helpen die zo'n steuntje in de rug nodig hebben. Wij doen dit door gratis speel- en opfleurdagen te organiseren in een professionele omgeving.