Speelmiddag weetjes

Waar?
De speelmiddagen vinden plaats in Kindervilla Reyntje. Stichting Reyntje huurt de accommodatie inclusief een professionele leidster als onderdak voor de speelmiddagen 
De binnen- en buitenspeelruimte én professionele begeleiding staan hier tot onze beschikking. Tevens vallen de kinderen zo ook onder de verzekering van het kinderdagverblijf, mocht er iets voorvallen.
In totaal hebben we 5 groepen met kinderen, die om beurt een middag mogen komen spelen.
Aan het begin van de week nemen we contact op met de ouders om te vragen wie er a.s. zaterdag komen spelen. Als kinderen niet kunnen vullen we de groep aan met kinderen uit een andere groep.
Contactgegevens tijdens de speelmiddag
Locatie speelmiddag : Foxkids Villa Reyntje, Industieweg 11, Hulst 
Tel.nr. : J.-P. Mahu : 06-50660718
Wie helpen er mee?
Op een speelmiddag met zo'n zes tot twaalf kinderen is er altijd een gediplomeerde leidster van de Villa aanwezig, altijd eenzelfde vertrouwd gezicht. Drie vaste leidsters begeleiden om de beurt een speelmiddag. Zij wordt geassisteerd door 1 vrijwilligster aangevuld met 1 maatschappelijke stagiaire. Samen maken zij er een leuke speelmiddag van.
Tijdens de speelmiddagen is de voorzitter en/of een bestuurslid altijd direct oproepbaar. 
Wat gaan we doen?
De speelmiddag bestaat uit stimulerende en vooral leuke activiteiten. De leidsters maken voor iedere week een nieuw programma. Dit bestaat uit familiespelletjes, vrij spelen, spelletjes buiten en iets knutselen. 
Vervoer en versnaperingen
De ouders brengen de kinderen naar en halen de kinderen op van Foxskids Villa Reyntje. Halverwege de middag is er natuurlijk altijd iets lekkers te eten en te drinken. Voordat ze naar huis gaan, eten de kinderen gezamenlijk nog een maaltijd.
  
Zo gaan de kinderen weer blij en voldaan naar huis! 

Verslagje van de speelmiddag
Na iedere speelmiddag wordt er door de leidster een verslagje gemaakt en op de website geplaatst. Zo kunnen ouders thuis nog even met de kinderen kijken wat ze hebben beleefd. 
Activiteiten en omgaan met pesten
We leren de kinderen dat pesten niet leuk is en helpen de kinderen om met pesten te leren omgaan.
zie NEE tegen pesten voor kinderen en het pestprotocol voor volwassenen.

Programma speelmiddag Presentatie leidsters NEE tegen pesten

Verdriet en rouw bij kinderen