Stichting Reyntje organiseert gratis zorgeloze speelmiddagen voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben.
 
Stichting Reyntje is begonnen met haar activiteiten in december 2010 in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
Zowel in het bestuur als voor allerlei hand- en spandiensten draait Stichting Reyntje bijna geheel op vrijwilligers.
Omdat de kinderen vanwege hun beperking extra aandacht vragen kan dit niet alleen door vrijwilligers gedragen worden, maar vereist specifieke professionele begeleiding. Daarom is er op de speelmiddagen altijd een gediplomeerd leidster aanwezig.

Kinderen uit een sociaal isolement halen
Er zijn kinderen zijn die in sociaal opzicht tussen wal en schip vallen. Vaak gaat het om kinderen die speciaal onderwijs volgen. Doordat ze niet naar de plaatselijke school gaan, hebben ze moeite om vriendjes in hun wijk of dorp te vinden. Soms zijn de sociale vaardigheden van deze kinderen beperkt, wat de acceptatie in een groep nog lastiger maakt.
Vaak vinden ze het moeilijk om zelf contact te leggen en raken in een sociaal isolement.

Deze kinderen zorgeloos laten spelen in een groep. Dat is waar Stichting Reyntje zich sterk voor wil maken. Binnen Oost-Zeeuws-Vlaanderen wil Stichting Reyntje kinderen helpen die zo'n steuntje in de rug nodig hebben. Wij doen dit door gratis speel- en opfleurdagen te organiseren in een professionele omgeving.

Stichting Reyntje speelt in op een groeiende ‘vergeten doelgroep’ in de hulpverlening. Kinderen van 5 t/m 12 jaar die sociaal zwakker zijn. Stichting Reyntje haalt ze achter de computer vandaan en laat ze weer spelen.
Spelenderwijs leren de kinderen sociale vaardigheden, worden ze zelfbewuster door nieuwe ervaringen en maken ze vriendjes. Zo komen zij uit hun sociaal isolement.
Maatschappelijke Ontwikkelingen:
Het kabinet zet in het kader van de economische crisis nog meer dan voorheen in op de zelfredzaamheid van mensen. In de praktijk betekent dit dat er minder geld beschikbaar is voor de begeleiding van bijzondere kinderen.
Kinderen die op school, op straat of misschien zelfs binnen het gezin buiten de boot vallen.
Kinderen met een lage eigendunk, die gepest worden of juist de aanval kiezen en anderen pesten.
Kinderen die als lastig, druk of ingewikkeld worden ervaren.
De resultaten geven ons energie!
Juist deze kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om op te groeien.
Ook zij willen volwaardige Nederlandse burgers worden, die hun steentje bijdragen aan onze samenleving. 
De positieve terugkoppeling van de kinderen zelf, maar ook van ouders en schoolleiding die gedragsverbetering constateren, geeft ons nieuwe positieve energie.
Partners voor samenwerking
Wij willen aan dit sociaal-maatschappelijke initiatief meer bekendheid geven. Daarom zoekt Stichting Reyntje contact en samenwerking met sociale en kerkelijke instellingen.
Wij streven ook naar samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs en instanties die zich actief inzetten voor het welzijn van kinderen met een beperking.
Wij denken hierbij aan Stichting Tragel, de Brug en de Regenboog in gemeente Hulst en Terneuzen.

Bestuur en Medewerkers Stichting gegevens Vraag en Antwoord